Menu Zamknij

Hemoroidy – czym są i jak powstają?

Zacznijmy od tego, że w okolicy odbytu znajdują się guzki krwawnicze (hemoroidy), które są zasilane przez tętniczo-żylne sploty okołoodbytnicze. Budową przypominają one niewielkie, wypełnione krwią poduszki. Ich rolą jest uszczelnienie odbytu oraz stanowią część mechanizmu, który zapobiega bezwiednemu oddawania gazów i stolca.  

Hemoroidy 

Czasem zdarza się, że guzki krwawnicze się powiększają i nadmiernie wypełniają krwią. Wtedy mówimy o hemoroidach. 

W zależności od położenia względem kanału odbytu wyróżniamy: 

 1. hemoroidy wewnętrzne – leżą głębiej i uwypuklają się przez śluzówkę odbytnicy (zwieracz odbytu wewnętrzny), 
 2. hemoroidy zewnętrzne, które wychodzą na zwieracz odbytu zewnętrzny. 

Choroba hemoroidalna 

Ze względu na stopień zaawansowania możemy wyszczególnić 4 stadia choroby hemoroidalnej:

 • stopień I – hemoroidy są niewidoczne w badaniu zewnętrznym odbytu,
 • stopień II – hemoroidy wysuwają się z odbytu w czasie parcia, ale następnie samoistnie się chowają,
 • stopień III – hemoroidy wysuwają się z odbytu w czasie parcia, nie chowają się samoistnie, ale można je odprowadzić z powrotem palcem,
 • stopień IV –hemoroidy są cały czas na zewnątrz odbytu i nie można ich odprowadzić.

Hemoroidy – czynniki ryzyka 

Do powiększenia się guzków krwawniczych dochodzi, gdy przewlekle występuje w nich zastój krwi, a co za tym idzie – zwiększone ciśnienie, które rozpycha ich ścianę. 

Wzrostowi ciśnienia w splotach okołoodbytniczych sprzyjają m.in.: 

 • siedzący tryb życia,
 • zaparcia, wzdęcia, biegunka, 
 • otyłość,
 • ciąża, poród,
 • niektóre sporty (siłowe)
 • ostre potrawy. 

Szczególnie narażone są również osoby, które mają genetycznie uwarunkowanie do osłabienia ściany żył i występowania hemoroidów w rodzinie. 

Inne czyniiki rozwoju hemoroidów 

Hemoroidy mogą również być powiązane z chorobami takimi jak:

 • zapalenie okrężnicy,
 • zapalenie jelit,
 • zapalenie odbytnicy,
 • łagodny przerost gruczołu krokowego,
 • niewydolność serca,
 • marskość,
 • guzy w jamie brzusznej (guzy szyjki macicy, endometrium, okrężnicy i odbytnicy).